Aday Bilgilendirme Metni

 • Aday, sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav değerlendirme komisyonuna göstermek zorundadır.
 • Adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kâğıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı gibi şeyleri yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav salonuna sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav salonuna girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya çekme olarak değerlendirilir.
 • Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.
 • Sınav başladıktan sonra bilgisayarla yapılan sınavlarda sistemle ilgili önlenemeyen teknik arızalar haricinde; durdurma, ara verme veya geri dönme yapılmaz.
 • Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk on beş dakika içerisinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
 • Sınav salonunda, aday kendisine gösterilen yere oturduktan sonra sınav yoklama kağıdını imzalar.
 • Sınav salonunda, bu talimata uygun olarak sınav komisyonun talimatları doğrultusunda sınava başlanır.
 • Sınav kağıtları müsvedde kağıt gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Adaylar sınav süresince; sınav merkezi tarafından sağlanan sınav kâğıdını ve araç gereci kullanırlar, bunları sınav bitiminde eksiksiz teslim ederler.
 • Adaylar sınav esnasında sınav gözetmenlerinin sınava uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yaptığı uyarılara uymak zorundadır.
 • Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında, sınav komisyonu üyeleri tarafından kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde SHGM’ye rapor edilir ve kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren on iki ay içinde tekrar sınava alınamazlar.
 • Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavını biterse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz ve sınav en az iki öğrenci ile bitirilir.

SINAV TARİHLERİ

SINAV KAPASİTEMİZ