Sınav İtirazı

  • Adaylar sınav sonuçlarına SHT-66L-HS talimatı kapsamında itiraz etme hakkına sahiptir.
  • Adaylar sınav sonuçlarına sınav itiraz formu aracılığıyla itiraz etmeleri gerekmektedir. Sınav itiraz formu için tıklayınız. (Form elden/e-posta/faks ile iletilebilir.)
  • Sınav itiraz formu sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren on iş günü içerisinde organizasyona ulaştırılmalıdır.
  • Yapılan itirazların değerlendirmesi için adayların hizmet bedeli ödemesi gerekir. Söz konusu hizmet bedeli adayın sınav sonucunun değişmesi durumunda adaya geri ödenir.
  • Sınav itirazı için hizmet bedeli 100 TL’dir. Hizmet bedeli, Kapadokya Meslek Yüksekokulu adına Garanti Bankası TR26 0006 2001 0410 0006 2989 81 IBAN nolu hesaba yatırılır. (Dekont elden/e-posta/faks ile iletilebilir.)
  • Sınav itirazı yapılan sınavlar organizasyon tarafından 5 (beş) iş günü içinde ele alınır. Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan sınavın sonucu kesinleştikten sonra adaya yazılı olarak bildirilir. Aday yaptığı itirazında haklı ise durumdan SHGM haberdar edilerek sınav sonucu değiştirilir ve yeni sonuç belgesi ile sertifika düzenlenir.
  • Usullere uygun olarak yapılmayan itiraz / yeniden değerlendirme talepleri ile yeniden değerlendirilmesi tamamlanarak notu kesinleşmiş sınavlara yönelik mükerrer itirazlar değerlendirilmez.
  • Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan sınavın sonucu, sınav sonucunun kesinleşmesinden itibaren on iş günü içerisinde SHGM’ye bildirilir.

SINAV TARİHLERİ

SINAV KAPASİTEMİZ